Напрямки діяльності

Напрями діяльностІ відділу фізкультури та спорту:

- Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота в навчальних закладах;

- Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

Розвиток видів спорту;

- Спортивно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- Розвиток спортивної інфраструктури;

- Інформаційна підтримка розвитку фізичної культури та спорту;

- Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху;

- Розвиток двостороннього та багато-стороннього співробітництва у сфері фізичної культури та спорту з іноземними державами;

- Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота в навчальних закладах;

- Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту;

Розвиток видів спорту;

- Спортивно-патріотичне виховання дітей та молоді;

- Інформаційна підтримка розвитку фізичної культури та спорту;

- Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху;

- Розвиток двостороннього та багато-стороннього співробітництва у сфері фізичної культури та спорту з іноземними державами;

- Співпраця з федераціями з видів спорту.