Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради є виконавчим органом  Луцької міської ради.

Метою діяльності департаменту є сприяння в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту в місті Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку молоді,створення сприятливих умов для функціонування у м. Луцьку закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту.

Завданнями департаменту є:

- сприяння в реалізації державної політики з питань молоді, організації дозвілля молоді, з питань фізичної культури та спорту в м. Луцьку, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку усіх вікових категорій мешканців, забезпечення їх рівних прав та можливостей;

- визначення пріоритетних видів спорту, напрямків діяльності в сфері фізичної культури в м. Луцьку; всебічна підтримка та розвиток різних видів спорту;

- сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста з питань фізичної культури та спорту, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів;

- участь у формуванні та реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту на міському рівні, підвищенню ролі жінок у суспільстві, створення рівних можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному, соціальному, культурному і суспільному житті;

- підготовка аналітичних, інформаційних і статистичних матеріалів, організація досліджень стану розвитку фізичної культури та спорту;

- організація роботи закладів, установ, організацій та підприємств комунальної власності територіальної громади міста, діяльність яких спрямована на вирішення питань сфери фізичної культури та спорту;

- реалізація соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на створення необхідних умов для соціального становлення молоді; морально-духовного та національно-патріотичного виховання  підростаючого покоління, розвитку молодіжної ініціативи, організація роботи з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

- координації діяльності закладів, установ, організацій і підприємств усіх форм власності сфери фізичної культури та спорту м. Луцька;

- координація та контроль за роботою підвідомчих установ, закладів і організацій, які діють у сфері фізичної культури та спорту і відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;

- забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту з органами державної влади, недержавними та громадськими організаціями;

- формування та реалізація кадрової політики в інтересах територіальної громади міста у сфері фізичної культури та спорту;

- надання організаційної та методичної підтримки закладам, установам, організаціям і підприємствам м. Луцька, що діють у сфері фізичної культури та спорту;

- сприяння роботі  молодіжних спілок, федерацій, асоціацій, інших громадських організацій у вирішенні питань фізичної культури та спорту;

- створення необхідних умов для виховання  молоді, розвитку їх здібностей, впровадження системи відбору та підтримки обдарованої молоді;

- сприяння вирішенню питань соціального захисту, освіти, праці, побуту, охорони здоров’я, забезпечення прав та законних інтересів спортсменів, кадрових працівників сфери фізичної культури та спорту;

- організація роботи з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ у мешканців м. Луцька;

- розроблення та реалізація разом з місцевими органами виконавчої влади, громадянами та об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на подальший розвиток фізичної культури та спорту;

- сприяння фізичного виховання і фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній, виробничій і соціально-побутовій сферах на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості, використання сучасних засобів і форм розвитку фізичної культури населення;

- організація та проведення спортивно-масових заходів серед усіх верств населення, сприяння розвитку олімпійського та паралімпійського руху, залучення громадян до раціонального використання вільного часу засобами фізичної культури та спорту, організація оздоровлення населення.