Багатодітні сім'ї

Інформація щодо отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї для сімей, які проживають на території м. Луцька.

Відповідно Закону України «Про охорону дитинства»: багатодітна сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (до складу багатодітної сім'ї включаються також діти, які навчаються за денною  формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Під категорію багатодітної родини потрапляють одинокі матері, або батьки, які проживають з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховують.

Звертаємо увагу, що документом, що підтверджує статус багатодітної сім'ї є посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї.

Посвідчення видаються безоплатно. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення видаються з шести років.

Посвідчення надають право членам багатодітної сім'ї на отримання пільг відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» та інших актів законодавства.

За підсумком проведеного моніторингу встановлено, що на 01.04.2018 року у м. Луцьку проживає 1696 багатодітних сімей, де виховується 5655 дитина.

Для отримання статусу багатодітної сім'ї, одному з батьків потрібно звернутися за місцем реєстрації до Центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку та подати такі документи:

  • заяву про видачу посвідчень (від одного з батьків);
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову;
  • копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
  • копій сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації (якщо сім’я повна то двох батьків);
  • копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
  • довідки про склад сім’ї;
  • фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;